دارو استراديول والرات Estradiol Valerate

2017-05-15T17:11:34+04:30

اطلاعات دارو استراديول والرات Estradiol Valerate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو استراديول والرات Estradiol Valerate گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BESINS NOVONORDISK ORION داروسازی ابوریحان          موارد مصرف استراديول به عنوان جانشين درماني [...]