كلر تتراسيكلين Chlortetracycline Spray

2016-10-06T11:04:45+00:00

شکل دارویی : اسپری   دسته دارويي: آنتي بيوتيك موارد مصرف:اين دارو براي درمان عفونت‌هاي ناشي از انواع باكتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي بسيار موثر است و بيشتر براي عفونت‌هاي جلدي بخصوص عفونت‌هاي استافيلوكوكي و استرپتوكوكي و عفونت‌هاي ثانوي مثل درماتيت‌هاي انگلي توصيه شده است. مكانيسم اثر: كلرتتراسايكلين آنتي بيوتيك وسيع الطيفي است كه با [...]