برچسب: لیپوزند lipozand

لیپوزند lipozand

محلول خوراکی ویتامین شكل دارو:ويتامين A, D3, E  بصورت محلول خوراکی حيوان:تمام حیوانات تركيب دارو:هر لیتر محلول خوراکی لیپوزند حاوی ...