دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate

2017-05-27T18:43:56+00:00

اطلاعات دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو سيكلوپنتولات Cyclopentolate گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف سيكلوپنتولات براي تعيين عيوب انكساري [...]