دارو فروس Ferrous

2017-05-11T20:55:16+04:30

اطلاعات دارو فروس Ferrous در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو فروس Ferrous گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EuRho Vital UCB PHARMA داروسازی اسوه داروسازی روز دارو FarmaNutra VIFOR PHARMA داروسازی الحاوی [...]