فلورازیام Flurazepam

2017-04-27T11:38:31+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Flurazepam گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر داروسازی پارس دارو              موارد مصرف اين دارو در درمان كوتاه مدت بي خوابي كه با علائم اشكال در [...]