فلوكستين Fluoxetine

2017-04-24T03:37:43+00:00

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Fluoxetine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی پارس دارو داروسازی جالینوس داروسازی شهر دارو داروسازی [...]