فورموترول Formoterol

2017-04-28T14:27:12+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Formoterol گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTRAZENECA CHIESI NOVARTIS داروسازی جابربن حیان CHEMO GROUP GENERIS SMB            موارد مصرف فورموترول یک سمپاتومیمتیک با فعالیت مستقیم و [...]