فیلگراستیم Filgrastim

2017-04-28T12:45:50+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Filgrastim گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور F.HOFFMANN-LA ROCHE SANDOZ داروسازی پویش دارو            موارد مصرف این دارو در درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی [...]