كتوتيفن Ketotifen

2017-04-28T14:38:19+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Ketotifen گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAUSCH & LOMB دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی سینا دارو HEXAL داروسازی الحاوی داروسازی حکیم داروسازی عبیدی JULPHAR داروسازی امین داروسازی [...]