كلرديازپوكسايد Chlordiazepoxide

2017-04-27T11:37:26+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Chlordiazepoxide گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی حکیم داروسازی سبحان دارو داروسازی عبیدی داروسازی مهر دارو          موارد مصرف كلرديازپوكسايد در كنترل اختلالات اضطراب يا براي تسكين كوتاه مدت [...]