لامیوودین Lamivudine

2017-04-27T13:19:01+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Lamivudine گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر داروسازی باختر بیوشیمی              موارد مصرف لامی وودین، معمولا همراه با سایر داروهای ضد رتروویروس ، برای درمان عفونت ناشی از ویروس HIV مصرف می شود. این [...]