دارو لوزارتان Losartan

2017-05-02T16:14:02+04:30

 اطلاعات دارو لوزارتان Losartan در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لوزارتان Losartan گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران هورمون داروسازی رازک داروسازی لقمان داروسازی ابوریحان داروسازی پور سینا داروسازی عبیدی داروسازی مداوا داروسازی [...]