دارو متيل ارگونوين مالئات Methylergonovine Maleate

2017-05-11T18:51:44+00:00

اطلاعات دارو متيل ارگونوين مالئات  Methylergonovine Maleate در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو متيل ارگونوين مالئات Methylergonovine Maleate گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی مینو                موارد مصرف [...]