مولگراموستیم Molgramostim

2017-04-28T12:54:04+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Molgramostim گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو برای درمان یا پیشگیری از نوتروپنی در بیمارانی که داروهای شیمی درمانی تضعیف کننده [...]