دارو مگلومین کمپاند Meglumin Compound

2017-05-08T17:51:07+00:00

اطلاعات دارو مگلومین کمپاند  Meglumin Compound در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو مگلومین کمپاند Meglumin Compound گروه دارویی: Contrast Media مواد حاجب     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAYER SCHERING PHARMA دارو پخش - کارخانه              موارد مصرف این دارو به [...]