دارو میلرینون Milrinone

2017-05-05T01:43:01+04:30

اطلاعات دارو میلرینون  Milrinone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو میلرینون Milrinone گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SANDOZ SANOFI-SYNTHELABO              موارد مصرف میلرینون يك مهار كننده فسفودی استراز است مشابه با آمرینون است [...]