دارو نوراپی‌نفرین Norepinephrine

2017-05-02T16:41:20+04:30

اطلاعات دارو نوراپی‌نفرین Norepinephrine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو نوراپی‌نفرین Norepinephrine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NORMON                موارد مصرف نوراپی‌نفرین یک تنگ کننده عروقی است که برای جبران کمی حاد [...]