دارو نیتروگلسیرین Nitroglycerin

2017-05-02T16:31:48+04:30

اطلاعات دارو نیتروگلسیرین Nitroglycerin در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو نیتروگلسیرین Nitroglycerin گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EGIS داروسازی آترا داروسازی تهران دارو داروسازی شفا HAMELN داروسازی ابوریحان داروسازی دانا داروسازی شهر دارو MERCK KGaA داروسازی البرز دارو [...]