دارو هيدروكسيد آلومينيوم Aluminium Hydroxide

2017-05-11T19:15:30+00:00

اطلاعات دارو هيدروكسيد آلومينيوم  Aluminium Hydroxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هيدروكسيد آلومينيوم Aluminium Hydroxide گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی رازک داروسازی لقمان              موارد مصرف هيدروكسيد آلومينيوم براي درمان علامتي سوزش [...]