واکسن ب س ژ BCG Vaccines

2017-05-22T20:15:03+04:30

اطلاعات دارو واکسن ب س ژ BCG Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن ب س ژ BCG Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه         [...]