واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines

2017-05-22T21:50:16+00:00

اطلاعات دارو واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف توجه: [...]