دارو وراپامیل Verapamil

2017-05-04T23:56:41+04:30

اطلاعات دارو وراپامیل  Verapamil در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو وراپامیل Verapamil گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی روز دارو داروسازی سبحان دارو            موارد مصرف اين دارو براي كنترل آنژين [...]