کتوکونازول Ketoconazole

2017-04-25T12:59:16+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Ketoconazole گروه دارویی: Antifungals داروهای ضد قارچ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی بهوزان داروسازی ساپونین ایران داروسازی شهر دارو داروسازی ایران ناژو داروسازی روز دارو داروسازی سها داروسازی کیش مدیفارم داروسازی بهسا                موارد [...]