دارو گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate

2017-05-11T18:49:34+04:30

اطلاعات دارو گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اسوه داروسازی زهراوی داروسازی سینا ژن            موارد مصرف توجه: اطلاعات ذیل [...]