مولتی ویتامین واسید آمینه Multivitamine & Amino Acids

2016-10-04T19:33:10+04:30

ترکیب :حاوی مولتی ویتامین و اسید آمینه های مختلف می باشد. تعریف :ویتامین ها و اسیدهای آمینه در متابولیسم سلولی و تولید پروتئین ها نقش دارند لذا برای بهبود ضریب تبدیل غذایی وافزایش سرعت رشد و کیفیت گوشت و تخم مرغ کاربرد دارند. پروتئین های گیاهی که تشکیل دهنده درصد بالایی از پروتئین جیره غذایی [...]