مولتی ویتامین Multivitamine

2016-10-04T18:25:30+00:00

گروه دارویی: ویتامین شکل دارویی:پودر محلول در آب ترکیب: هر یک گرم از پودر حاوی: 50000 IU Vitamin A       10000 IU Vitamin D3     30    mg Vitamin B5  10     mg Vitamin B3  10     mg Vitamin E 2     mg Vitamin B6          2      mg Vitamin K3     0.01   mg   Vitamin B12      20    mg Vitamin B1     100   mg Vitamin [...]