ميتو (MHF-Y), پری بیوتیک گرانول

2016-10-04T13:04:50+00:00

 پری بیوتیک  گرانول Meito Healthy friens 1-نام دارو : پری بیوتیک میتو (MHF-Y ) 2-شکل داروئی : گرانول 3-حیوان هدف : دام و طیور 4-ترکیب دارو ( نام و مقادیر مواد اصلی و جانبی ) : دکستران 1.5 % ± 5 ، شکر 1.5 % ± 95 5-دز مصرف در هر گونه حیوانی : بین0.5 [...]