مينرال تي اسي Mineral TS

2016-10-04T18:51:14+04:30

گروه دارويي : مواد معدني شكل دارويي : محلول خوراكي يك ليتري و پنج ليتري تركيب: در هر ليتر 30.00 g Magnesium Hydroxide 25.00g Calcium Hydroxide 3.26 g Zinc Oxide 270.0ml Phosphoric Acid Diluted 6.00 g Citric Acid 16.50 g Sodium Chloride 3.00 g Copper Chloride 8.70 g Manganese Chloride 0.10 Cobalt Chloride 15.0ml Iron [...]