دلایل ميوميو کردن گربه

2017-02-27T03:11:02+04:30

لميوميو كردن گربه وسيله ارتباطي است ميان گربه ها و انسانها.ميوميو كردن هاي گربه بسيار دليل دارد از جمله سلام كردن،درخواست كردن چيزي و گفتن چيزي كه اشتباه رخ داده است. همچنين ميوميو كردن در گربه هاي بالغ نيز وسيله ارتباطي است. ميوميو كردم در بچه گربه ها براي ارتباط با مادرانشان است مثلا" اينكه [...]