مکمل درمانی ویتامین B.Complex

2016-10-04T12:59:54+00:00

ترکیب: هر کیلو گرم از مکمل درمانی ویتامین B.Complex حاوی مقادیر خالص ویتامین های زیر می باشد:   1500 mg Vit B1 4000 mg Vit B2 10000 mg Cal.Pantothenate (B3) 20000 mg Niacin (B5) 2000 mg Vit B6 500 mg Folic Acid(B9) 20 mg Vit B12 70 mg Biotin 150 gr Choline Chloride 400 gr [...]