میرتووت Myrtovet 5%

2016-10-04T12:58:05+00:00

موارد مصرف :بهبود زخم های دهانی دام به ویژه درمان زخم های دهانی ناشی از بیماری تب برفکی، اکتیمای واگیردار و PPR مواد موثره  :میرتووت یک فرآورده گیاهی است و حاوی 5% اسانس از گیاه دارویی خانواده Myrtaceaeمی باشد. ترکیبات اصلی آن شامل 1-8 cineol, αpinene, αterpineolو Limoneneمی باشد. خواص درمانی: میرتووت به دلیل این [...]