مقاومت میکروب ها در برابر داروهای ضدمیکروبی به یک چالش جدی تبدیل شده است

2017-10-17T09:32:02+04:30

مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رئیس شورای سیاست گذاری سومین سمپوزیوم ملی هشدار مصرف آنتی بیوتیک ها گفت که امروزه مقاومت میکروب ها در برابر داروهای ضدمیکروبی و آنتی بیوتیک ها نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان به یک چالش جدی تبدیل شده است. به گزارش بخش خبري سايت دامپزشکان به نقل [...]

مقاومت میکروب ها در برابر داروهای ضدمیکروبی به یک چالش جدی تبدیل شده است2017-10-17T09:32:02+04:30

اثرات مخمر بر اکوسيستم ميکروبي شکمبه

2017-01-22T11:47:02+04:30

مشخص شده است که مخمر هاي خشک فعال (ADYs) داراي اثرات سودمندي بر توليد حيوانات مزرعه اي مي باشند. اين فرآورده ها معمولاً با غلظت هاي بالايي از سلول هاي زنده شناخته مي شوند و معمول ترين گونه نيز ساکارومايسس سرويسيه مي باشد. توده مخمر [ميکروارگانيسم هاي يوکاريوتي که در سلسله قارچ ها دسته بندي [...]

اثرات مخمر بر اکوسيستم ميکروبي شکمبه2017-01-22T11:47:02+04:30

نقش میکروب شناسی در مواد غذایی

2017-01-22T11:27:19+04:30

مقدمه مباحث میکروب شناسی غذایی دو بخش عمده را در بر می گیرد که شامل بررسی نقش میکرو ارگانیسمها در فساد مواد غذایی و نقش میکرو ارگانیسمها در فرایندهای تهیه و تولید مواد غذایی است. امروزه بیشترین پژوهشهای میکروب شناختی غذایی جدید پیرامون نقش مثبت میکروبها در تهیه و تولید مواد غذایی انجام می شود. [...]

نقش میکروب شناسی در مواد غذایی2017-01-22T11:27:19+04:30

آشنایی با میکروب شناسی

2017-01-22T11:17:06+04:30

مقدمه مباحث میکروب شناسی غذایی دو بخش عمده را دربر می گیرد که شامل بررسی نقش میکرو ارگانیسمها در فساد مواد غذایی و نقشمیکرو ارگانیسمها در فرایندهای تهیه و تولید مواد غذایی است. امروزهبیشترین پژوهشهای میکروب شناختی غذایی جدید پیرامون نقش مثبت میکروبها درتهیه و تولید مواد غذایی انجام می شود. فساد مواد غذایی نیز [...]

آشنایی با میکروب شناسی2017-01-22T11:17:06+04:30
Go to Top