میکرو‌ويت Microvit,‌مولتي‌ويتامين + مواد معدنی‌

2016-10-04T12:47:35+04:30

‌مولتي‌ويتامين + مواد معدنی‌ - پودر محلول در آب شکل دارویی : پودر محلول در آب تركيب‌ : هر گرم‌از پودر میکروویت حاوی : 5000 I.U. Vit A 500 I.U. Vit D3 3 mg Vit E 1.5 mg Vit K3 1 mg Vit B2 (80-SD) 4 mg Cal. Pantothenate 15 mg Niacin (B3) 0.3 mg [...]