نئوسولين Neosolin 20%,نئومايسين سولفات 20%

2016-10-05T05:09:41+04:30

  تركيب :  هر گرم از محصول حاوي 200 ميلي گرم نئومايسين سولفات مي باشد .   موارد مصرف : براي كنترل و درمان كلي باسيلوزيس (آنتريت باكتريال ) در گوساله , گوسفند , بز و طيور   ميزان و روش مصرف : 1-در جوجه ها : 370 گرم نئوسولين 20% در 1000 ليتر آب [...]