نئوسپورا کانینم و نئوسپوروزیس

2013-11-13T21:46:14+00:00

نئوسپورا کانینم و نئوسپوروزیس تک یاخته ای است که اخیراً به عنوان عامل بیماری زای سقط جنین در گاو و فلج عصبی - عضلانی اندامهای مختلف بخصوص اندامهای خلفی سگ شناخته شده است.