ناباروري در گاوهاي شيري

2017-01-26T17:54:33+00:00

سیاری از تولید کنندگان در موقعیت های مختلف با مشکلاتی در عملکرد تولید مثلی گله خود روبرو می شوند.زمانیکه راندمان تولید مثلی گله افت می کند،تولید کننده باید برای شناسایی علل امر و یافتن راه حل،با دامپزشک گله،کارشناس تلقیح مصنوعی،نمایندگی شرکت تامین خوراک و دیگر افراد ذیربط مشورت نماید.متن حاضر به معرفی انواع اصلی مشکلات [...]

ناباروري در گاوهاي شيري2017-01-26T17:54:33+00:00

آشنایی باروري و بارداري در دامداری مدرن

2017-01-26T17:51:09+00:00

متداولترین مشکل در دامداریهای مدرن اختلال در امر باروری و بارداری آنان میباشد. علت این اختلالات بترتیب وقوع آنها شامل موارد ذیل میباشد: • آشکارنشدن دوره فحل و بی تشخیص ماندن آن • واردنشدن گاو بدوره فحل • واردشدن گاو بدوران فحل بعداز تلقیح مصنوعی و یا جفتگیری ناموفق • سیستهای تخمدان • التهابات تخمدان [...]

آشنایی باروري و بارداري در دامداری مدرن2017-01-26T17:51:09+00:00
Go to Top