دارو نالوكسان Naloxone

2017-05-08T16:36:42+00:00

 اطلاعات دارو نالوكسان  Naloxone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو نالوكسان Naloxone گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تولید دارو                موارد مصرف نالوكسان براي [...]