نانوسیل آب Nanosil for water

2016-10-05T05:05:11+04:30

گروه دارویی: ضدعفونی کننده تركيب:ترکیب پراکسید هیدروژن و یون نقره مکانیسم اثر:نانوسیل یک ضدعفونی کننده بسیار قوی می باشد که در ترکیب آن پراکسید هیدروژن به عنوان یک اکسید کننده برروی تمامی میکروارگانیسم ها ( ویروس ها ، باکتری ها ، قارچها، تک یاخته ها و ...) و همچنین بیوفیلم موثر بوده و در دوزهای پیشنهادی [...]