آموزش گرفتن نبض گربه

2017-03-06T05:50:15+04:30

روش گرفتن نبض گربه اکثر گربه ها در حالت استراحت داراي 110 تا 140 نبض در دقيقه مي باشند. شما مي توانيد نبض گربه را با قرار دادن دستتان در کشاله ران گربه احساس کنيد و تعداد آن را بشماريد. نبض بايد قوي و منظم باشد.براي يافتن نبض، دستتان را در طول ران حرکت دهيد، [...]