نحوه زدن کتتر درون عروقی به وریدسفالیک در گربه

2017-08-25T14:13:24+00:00

در این کلیپ آموزشی سعی بر این شد که نحوه زدن کتتر درون عروقی به وریدسفالیک در گربه به صورت آموزشی برای شما تهیه شود.