گفت‌وگو با نخستین دندانپزشک حیوانات در ایران

2017-04-17T11:08:19+04:30

«دکتر سهیل هاشمی» که به‌عنوان تنها دندان‌پزشک حیوانات در ایران از او نام برده می‌شود، یکی از دامپزشکانی است که به‌رغم سختی‌های فراوانی که در مسیر فعالیت حرفه‌ای خود داشته است، با اشتیاق فراوان به آن ادامه می‌دهد. به گزارش حکیم مهر به نقل از دندانه، مناسب دیدیم با او گفتگویی داشته باشیم تا در [...]