آشنایی با تفاوت رفتاری گربه نر و ماده

2017-02-27T03:45:07+04:30

هر گربه دارای شخصیت رفتاری متفاوتی ست، که جنسیت آن ها نقش کوچکی در تعیین خلق و خوی شان دارد. هرچند، پیش از عقیم کردن برخی تفاوت های قابل توجه در رفتار گربه های نر و ماده وجود دارد. نرهای اخته نشده نرهای اخته نشده، به احتمال زیاد، اطراف خانه به دنبال جنس ماده پرسه [...]