آشنایی با تومورهاي پستاني در سگها

2017-02-06T02:54:42+00:00

مقدمه : تومورهای پستانی شایعترین سرطان در سگهای ماده است. تقریباً ۸۰ درصد تومورهای پستانی در ماده سگهای با سن بیش از هفت سال تشخیص داده میشوند. در حدود ۳۰ درصد این موارد کارسینومای بدخیم است. این تومورها ممکن است تکی یا چندتایی باشند. نوع تومورها : بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت ، از [...]