دلایل افزودن نمک به جیره حیوانات

2017-01-05T11:09:08+04:30

همه ما به جیره دام  و طیور نمک طعام اضافه میکنیم . اما چرا ما به جیره حیوانات نمک می افزاییم ؟ در دو مقاله میخواهیم به اهمیت نمک طعام در جیره دام و طیور بپردازیم . قبل از ان در چند سطر کوتاه به اهمیت تاریخی نمک طعام خواهیم پرداخت و سپس در بخش [...]