نوتراسيد فوكوس Nutracid focus

2016-10-05T03:28:56+04:30

تركيب اسيدي كننده  - پودر مخلوط در دان ‌شکل دارویی : پودر مخلوط در دان تركيب :‌ اين‌ تركيب‌ حاوي‌ اسيدهاي‌ آلي‌مي‌باشد و ماده‌ حامل‌ آن‌ نيز چربي‌ گياهي( بعنوان عامل محافظت کننده)‌ است‌. مقدار و روش‌ مصرف : 600 تا 1000 گرم‌ در هرتن‌ دان ‌ موارد مصرف: 1- با افزايش‌ كارايي‌ گله‌ مادر، [...]