نوتراکور 88 Notracur

2016-10-05T05:02:06+04:30

  شکل دارویی: گرانول ترکیب : صابون کلسیمی اسیدهای چرب با زنجیره بلند(Calcfa)  نوعی چربی عبور کننده از شکمبه می باشد. چربی                      84 % خاکستر                   13 % رطوبت                 [...]