نويزول هچ Nuvisol Hatch

2016-10-05T03:26:08+00:00

دسته دارويي: مكمل تغذيه‌اي شكل دارويي:محلول تركيب: بيوتين – ال كارنيتين- نياسين- ويتامين B1,B2,B3,B6,B9,B12 مكانيسم اثر: نويزول هچ يك مخلوط ويتاميني محلول در آب است كه حاوي مقادير بالايي از ال كارنيتين مي باشد. اين تركيب به همراه آب آشاميدني در طيور مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا بهره وري توليد را بهبود بخشد. موارد مصرف:نويزول هچ حاوي طيف [...]