توصیه های مهمی در مورد اسب عرب

2017-02-10T06:12:53+00:00

خصوصیات متعددی وجود دارد که یک اسب عرب را از نژادهای دیگر متمایز می کند. مهمترین ویژگی متمایز اسب عرب، چهره اوست. سر اسب عرب از نیمرخ حالت مسطح خاصی دارد، چشم هایش کاملا برجسته است، سوراخهای بینی بزرگ و پوزه او کاملا گرد و برجسته است. اسبهای عرب به احساساتی بودن معروفند و با [...]