آشنایی با اسب نژاد تروبرد

2017-02-10T05:09:15+00:00

اسب نژاد «تروبرد» یکی از با ارزش ترین و سریع ترین اسب های کورس جهان است که وجودش همواره منشأ رشد و تکامل بزرگترین تشکیلات بین المللی اسبدوانی و پرورش اسب های کورس بوده است. اکثر افرادی که با پرورش اسب یا ورزش های سوارکاری و اسب دوانی، آشنایی هر چند مختصر دارند، با نام [...]